GENEL HİZMETLERİMİZ

 • Biyolojik atıksu arıtma tesisleri
 • Kimyasal atıksu arıtma tesisleri
 • Evsel atıksu arıtma tesisleri
 • Arıtma tesisi sarf kimyasalları
 • Atıksu laboratuar cihazları ve kitleri
 • Çamur susuzlaştırma kimyasalları
 • Arıtma tesisi işletmeciliği
 • Arıtma tesisi işletme danışmanlığı
 • Arıtma tesisi revizyon ve rehabilitasyonu

ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ

 • Çevre mevzuatı kapsamında uygunsuzlukların tespiti ve raporlanması
 • Su ve atıksu yönetim danışmanlığı
 • Çevresel gürültü yönetimi
 • Hava kirliliği kontrolü danışmanlığı
 • Atık yönetimi
 • Atık yönetim planlarının hazırlanması
 • Bildirim, belgeleme ve beyanlar
 • Çevresel bilgi sistemi
 • İl müdürlüğü uygunluk yazılarının alınması
 • Geçici faaliyet belgesinin alınması

ÇEVRE İZİNLERİ

 • Atıksu Deşarj Ön izin/ İzin Belgesi
 • Atıksu Bağlantı İzin Belgesi/Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi
 • Derin Deniz Deşarj İzin Belgesi
 • Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi
 • Tehlikeli Madde Deşarj İzin Belgesi/Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi
 • Gürültü Kontrol İzin Belgesi
 • Emisyon İzin Belgesi
 • Geçici Depolama İzinleri
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Atıksu Deşarj Ön izin/ İzin Belgesi

ÇEVRE LİSANSLARI

 • Ambalaj Atıkları ile ilgili Lisanslar
 • Tehlikeli Atıklar ile ilgili Lisanslar
 • Tehlikesiz Atıklar ile ilgili Lisanslar
 • Bitkisel Atık Yağlar ile ilgili Lisanslar
 • Ömrünü Tamamlamış Lastikler ve Araçlar ile ilgili Lisanslar
 • Tıbbi Atıklar ile ilgili Lisanslar
 • Madeni ve Sanayi Kaynaklı Atık Yağlar ile ilgili Lisanslar
 • Gemilerden Atık Alınması ile ilgili Lisanslar
 • Atık Pil ve Akümülatörler ile ilgili Lisanslar
 • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile ilgili Lisanslar

EĞİTİM HİZMETLERİ

 • Çevre mevzuatı kapsamında bilgilendirme eğitimleri
 • Personel bilinçlendirme ve özendirici faaliyetler
 • Atıksu arıtma tesisi personellerine uygulamalı eğitim